Site menu:

Organizator

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych

Komitet Organizacyjny
Adam Reza
Piotr Ciępka
Jakub Zębala