Site menu:

Tematyka warsztatów

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych organizuje cykliczne seminaria PC-Crash i Warsztaty doskonalenia obsługi tego programu.

Najbliższe Seminarium PC-Crash 14.2 odbędzie się w terminie 16-17 maja 2024 r.

XIV Warsztaty doskonalenia obsługi programu PC-Crash odbędą się w drugiej połowie 2024 r.

Szczegóły dotyczące seminarium zostaną podane w lutym 2024 r.

Zapraszamy do udziału.