Site menu:

Tematyka warsztatów

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych zaprasza do udziału
w XI Warsztatach doskonalenia obsługi programu PC-Crash, które odbędą się w dniach 27-28 maja 2022 r. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne warsztaty będą miały formę zdalną – online.

We wskazanym terminie zaplanowane zostały warsztaty na poziomie zaawansowanym, dedykowane dla osób, które mają już większą wiedzę w zakresie obsługi programu PC-Crash. W tych dniach zajęcia będzie prowadził dr Andreas Moser, przy współpracy dr hab. inż. Wojciecha Wacha.

Uczestnicy otrzymają przed rozpoczęciem warsztatów płyty z wersją instalacyjną najnowszej wersji programu PC-Crash i klucze z licencją szkoleniową. Klucze podlegają ewidencjonowaniu i zwrotowi, który należy zrealizować przesyłką kurierską po zakończeniu szkolenia. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa, w szczególności adres internetowy platformy i hasło, zostaną przesłane do osób, które zarejestrują się i dokonają opłaty za udział. Dostęp do platformy szkoleniowej będzie możliwy tylko dla osób, które będą zarejestrowanymi uczestnikami szkolenia.

Informujemy, że warsztaty na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym zaplanowane zostały na
listopad 2022 r. – o szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.