WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Zarząd Stowarzyszenia

Przewodniczący: Adam Reza
Wiceprzewodniczący: Jakub Zębala
Sekretarz: Piotr Ciępka
Skarbnik: Janusz Opyd
Członek: Robert Janczur

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Wojciech Klimacki
Zastępca przewodniczącego: Robert Grużewski
Sekretarz: Marek Młodożeniec

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Wojciech Ambroszko
Zastępca przewodniczącego: Stanisław Bębenek
Sekretarz: Włodzimierz Treter
Członek: Jacek Księżopolski
Członek: Grzegorz Albrecht

 

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych
stowarzyszone z Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse e.V.