PARTNERZY

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do partnerskiej współpracy przy III Sympozjum "Wypadki drogowe w praktyce biegłych", organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych. Dotychczasowe Sympozja cieszyły się dużym zainteresowaniem i brało w nich udział po około 150 osób. Uczestnikami Sympozjów byli biegli i rzeczoznawcy zajmujący się rekonstrukcją wypadków drogowych i techniką samochodową, pracownicy naukowi Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz wielu wyższych uczelni, a także pracownicy firm ubezpieczeniowych. Wśród uczestników konferencji byli także policjanci, prokuratorzy i sędziowie. Poziom merytoryczny i organizacyjny poprzednich Sympozjów został wysoko oceniony przez ich uczestników.

PATRONAT NAUKOWY

Instytut Ekspertyz Sądowych, z racji niekwestionowanego autorytetu i największego w Polsce doświadczenia w opiniowaniu wypadków drogowych, jest patronem naukowym Sympozjum. Pracownicy Zakładu Badania Wypadków Drogowych, będąc również członkami Stowarzyszenia, od samego początku wspierają swoim doświadczeniem wszelkie inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie, w tym również cyklicznie organizowane Sympozja, które wpisały się już w kalendarz wydarzeń związanych z rekonstrukcją wypadków drogowych.

PARTNER STRATEGICZNY

Cybid spółka z o.o. sp.k. współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych od bardzo wielu lat. Początki tej współpracy sięgają organizowanych wspólnie seminariów i szkoleń. Współpraca z firmą Cybid, to także wspólne projekty badawcze, które owocują wspólnymi publikacjami. Wsparcie jakie otrzymało Stowarzyszenie od Firmy Cybid sprawiło, że firma ta stała się najpierw partnerem, a później partnerem strategicznym Sympozjów.

PARTNERZY MEDIALNI

Paragraf na Drodze - prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego jest specjalistycznym czasopismem publikującym treści adresowane przede wszystkim dla biegłych sądowych i rzeczoznawców w dziedzinie rekonstrukcji wypadków drogowych. Paragraf na Drodze wspiera działania Stowarzyszenia przez druk komunikatów i sprawozdań, a także przekazywanie promocyjnych egzemplarzy dla uczestników Sympozjum.

Motocykl jest ogólnopolskim miesięcznikiem dla fanów dwóch kółek z silnikiem. Na łamach tego czasopisma można znaleźć m.in. wyniki testów motocykli i ogumienia, a także informacje o serwisie motocykli i technice jazdy. Motocykl był partnerem medialnym przy organizacji II Sympozjum, którego tematem przewodnim były wypadki z udziałem motocykli. Redakcja czasopisma Motocykl przekazała Stowarzyszeniu Wydanie Specjalne "szkoła jazdy".

Kolejne, trzecie Sympozjum będzie dotyczyło wypadków z udziałem ciężkich pojazdów (samochodów ciężarowych, pojazdów członowych i autobusów). Poruszane zagadnienia będą m.in. dotyczyć specyficznych problemów rekonstrukcji wypadków z udziałem ciężkich pojazd ów, budowy oraz sprawdzania stanu technicznego układów decydujących o bezpieczeństwie jazdy, elementów bezpieczeństwa biernego i czynnego, odczytu zapisów tachografów cyfrowych oraz zabezpieczenia przewożonych ładunków. W warunkach plenerowych przewidziane są próby drogowe z udziałem ciężkich pojazdów oraz pokazy m.in. dotyczące poprawności mocowania ładunków. Sympozjum odbędzie się w hotelu Imperium w Pszczynie, natomiast zajęcia plenerowe będą na lotnisku w Kaniowie.

Dobrem, które oferuje swoim partnerom Stowarzyszenie, jest możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z liczną grupą zawodową oraz szerszym gremium przedstawicieli interdyscyplinarnych środowisk, wobec których coraz liczniejsze podmioty deklarują zainteresowanie biznesowe i wizerunkowe. Stowarzyszenie od Partnerów otrzymuje z kolei dobra im właściwe, czyli wparcie finansowe, bądź wsparcie merytoryczne istotne dla organizacji Sympozjum . Udział partnerski w Sympozjum stwarza Państwu doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, zaprezentowania swojej oferty i rozwiązań potencjalnym klientom, ugruntowania istniejących już relacji, jak również zdobycia wiedzy i ciekawych doświadczeń.

Status Partnera Sympozjum oznacza:

 • - zamieszczenie logo Państwa firmy w materiałach przekazywanych uczestnikom i na stronach internetowych Sympozjum,
 • - wyświetlanie logo Partnera na ekranie w przerwach obrad Sympozjum,
 • - możliwość umieszczenia w sali konferencyjnej rollupu, dostarczonego przez Państwa firmę,
 • - możliwość dołączenia do pakietu dla uczestników dostarczonych przez Państwa materiałów reklamowych,
 • - możliwość zaprezentowania prelekcji merytorycznej, przy czym zakres tematyczny takiej prelekcji każdorazowo byłby uzgadniany z odpowiednim wyprzedzeniem, ewentualnie zarezerwowanie czasu na krótką autoprezentację przed uczestnikami konferencji,
 • - udział w wydarzeniach integracyjnych.

W zamian oczekujemy:

 • - poinformowania o fakcie bycia Partnerem Sympozjum w kanałach komunikacji będących w dyspozycji Państwa,
 • - informowania Państwa środowisk biznesowych o łączącej nas współpracy,
 • - stanowienia dla Stowarzyszenia wsparcia logistycznego w wymagających tego sytuacjach - na warunkach każdorazowo uzgadnianych,
 • - sponsoringu rzeczowego (teczki, bloki papieru, długopisy, smycze reklamowe i inne)w zależności od możliwości Partnera,
 • - podjęcia się sponsoringu finansowego przy organizacji Sympozjum w wysokości będącej wynikiem dalszych negocjacji i uzgodnień.

Oferujemy Państwu również możliwość zastania Patronem Medialnym III Sympozjum organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych. Współpraca z naszym Stowarzyszeniem wiąże się z szeregiem korzyści dla Partnera Medialnego:

 • - umieszczenie logo Patrona Medialnego na stronie internetowej Sympozjum,
 • - możliwość umieszczenia w widocznym miejscu rollupu reklamowego Patrona Medialnego podczas Sympozjum,
 • - możliwość kreowania swojego wizerunku poprzez wspieranie prestiżowych wydarzeń branżowych.

W zamian oczekujemy profesjonalnej obsługi medialnej planowanych wydarzeń oraz tworzenia przyjaznej aury wokół przedsięwzięć organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych. Wzajemne usługi promocyjne będą każdorazowo ustalone indywidualnie.

W przypadku uznania przez Państwa naszej oferty za atrakcyjną zapraszamy do dalszych kontaktów.

Z wyrazami szacunku
Adam Reza
Prezes Stowarzyszenia

Więcej... Pobierz ofertę

 

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sšdowych do Spraw Wypadków Drogowych
stowarzyszone z Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse e.V.