Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych

 

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych jest organizacją pozarządową,
która powstała w 1996 r.

Głównymi celami Stowarzyszenia jest:
- edukowanie i wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych jego członków,
- ułatwianie komunikacji między biegłymi, służącej wymianie doświadczeń i poglądów związanych
  z problematyką wypadków drogowych.

Do zadań Stowarzyszenia należy:
- zrzeszanie biegłych zajmujących się problematyką wypadków drogowych,
- działania zmierzające do ciągłego podnoszenia jakości opinii biegłych,
- upowszechnianie osiągnięć w zakresie badania wypadków drogowych,
- inspirowanie i prowadzenie badań oraz opracowywanie publikacji związanych z wypadkami drogowymi
  i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych
stowarzyszone z Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse e.V.