VI Sympozjum ”Wypadki drogowe w praktyce biegłych”

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych zaprasza do wzięcia udziału w VI Sympozjum ”Wypadki drogowe w praktyce biegłych”, które planowane jest w 2024 r.
Szczegóły przedstawimy na początku 2024 r.