V Sympozjum ”Wypadki drogowe w praktyce biegłych”

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych zaprasza do wzięcia udziału w V Sympozjum ”Wypadki drogowe w praktyce biegłych”, które odbędzie się w Wieliczce w terminie 15-16 września 2022 r.

Organizatorzy oferują Państwu w czasie Sympozjum możliwość wysłuchania interesujących referatów związanych z rekonstrukcją wypadków drogowych. W tym roku tematem przewodnim Sympozjum będą wypadki z udziałem pojazdów szynowych. W ramach Sympozjum przewidywane są zajęcia plenerowe i pokazy na terenie MPK S.A. w Krakowie, a w szczególności wykonanie próby zderzeniowej tramwaju z pojazdem.