Site menu:

Tematyka warsztatów

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych zaprasza do wzięcia udziału
w X Warsztatach doskonalenia obsługi programu PC-Crash, które odbędą się w dniach 13-15 maja 2021 r. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne i aktualnie obowiązujące obostrzenia sanitarne warsztaty będą miały formę zdalną – online.

W dniu 13 maja 2021 r. odbędą się warsztaty na poziomie średnio zaawansowanym, dedykowane dla osób, które posiadają już podstawowe umiejętności obsługi programu PC-Crash. Prowadzącym w tym dniu będzie dr hab. inż. Wojciech Wach. Osoby zainteresowane omówieniem problemów z własnej praktyki, związanych z programem PC-Crash, proszone są o przesłanie opisu problemów e-mailem na adres Zarządu.

W dniach 14-15 maja 2021 r. odbędą się warsztaty na poziomie zaawansowanym, dedykowane dla osób, które mają już większą wiedzę w zakresie obsługi programu PC-Crash. W tych dniach zajęcia będzie prowadził dr Andreas Moser, przy współpracy dr hab. inż. Wojciecha Wacha. W warsztatach na poziomie zaawansowanym mogą również brać udział osoby, które będą uczestniczyć w zajęciach na poziomie średnio zaawansowanym.

Uczestnicy otrzymają przed rozpoczęciem warsztatów płyty z wersją instalacyjną najnowszej wersji programu PC-Crash i klucze z licencją szkoleniową. Klucze podlegają ewidencjonowaniu i zwrotowi, który należy zrealizować drogą pocztową po zakończeniu szkolenia (przesyłki polecone, priorytetowe). Szczegółowe techniczne informacje dotyczące uczestnictwa, w szczególności adres internetowy platformy i hasło, zostaną przesłane do osób, które zarejestrują się i dokonają opłaty za udział. Dostęp do platformy szkoleniowej będzie możliwy tylko dla osób, które będą zarejestrowanymi uczestnikami szkolenia.